GRUPS REDUÏTS:
Al meu estudi: a Ciutat Vella
ADREÇA:
Carrer del Carme 30, 3er 1a
Barcelona 08001
TALLERS A D’ALTRES ENTITATS:
Cercle artístic de Sant Lluc
 
HORARIS:
4 hores per setmana:
Dimarts matí
Dimecres matí i tarda
Dijous tarda
MATINS: 10h a 14h
TARDES: 17h a 21h
16 HORES LECTIVES AL MES 100.-€
CONTACTE:
joanferco@telefonica.net
mòbil: 609 271 795

OBJECTIU DEL TALLER PINTURA A L’OLI

Practicarem la tècnica de ALLA PRIMA, també coneguda com a «pintura directa» o «humida sobre humida» a l’oli, és un terme italià que significa «al principi». Utilitzant aquesta tècnica, completa pintures senceres en una sessió o dues sense esperar que les capes de pintura s’assequin completament. És una manera de començar una obra des dels valors i els volums de clar i fosc. Intentarem evitar la línia excessiva que ens limita i substituir-la per la flexibilitat i provisionalitat de la taca adient. La intenció és acabar l’obra en una sola sessió o màxim dos. Durant la primavera farem sortides a l’aire lliure per pintar la llum i els seus efectes sobre els objectes. La gamma de colors en aquest cas del paisatge, augmentarà considerablement abastant tots els elements de l’espectre cromàtic. També si pintem amb projecció, fotografia, mòbil o tauleta, a classe. El curs estarà conduït de forma personalitzada, tenint en compte les inquietuds personals, i les intencions de superació de les diferents tècniques, que anirem superant amb demostracions i exemples.

· Durant tot el curs anireu assimilant la tècnica del color, amb la paleta de Velázquez, només 5 colors.

· Començarem amb grisalles que ens farà més fàcil el domini dels diferents valors de l’oli.

· Aprendrem a preparar els suports fent una base de textures per després pintar, aconseguint un traç més trencat.

· També dominarem l’espàtula, una eina que ens obliga a no precisar.

Aquest taller està dirigit a totes les persones que vulguin perfeccionar la tècnica a l’oli, en totes les seves formes d’expressió plàstica.